* Regjistrim falas i domenit vlen vetëm për shtesat e mëposhtme: .com, .mk, .me, .al, .io, .de, .net, .ch, .tv, .info, .org